Svenska Handelskammaren i Frankrike har sammanställt en lista över svenska dotterbolag samt andra Sverigerelaterade företag aktiva i Frankrike. Denna kompletta lista innehåller namn på dotterbolaget i Frankrike, moderbolaget i Sverige, fullständiga adressuppgifter i Frankrike, verksamhetsområde samt namn på VD/Vice VD/Ansvarig Frankrike*. Denna lista kan beställas i en Excel version motsvarande 200 € HT.

* med undantag för de företag som inte önskat kommunicera detta.

Om du endast vill se en förteckning A till Ö över de svenska företag vi känner till i Frankrike,se nedan. Denna lista innehåller endast företagsnamn samt länk till respektive företags hemsida.

Svensk filial i Frankrike eller annat svenskrelaterat företagModerbolag i Sverige
TETRA PAK FranceAB TETRA PAK
www.tetrapak.fr/
TIMBOHILDING ANDERS HOLDINGS AB
-
TOPOLASER SYSTEM SASHEXAGON AB
-
TROAX SAGUNNEBO TROAX AB
www.troax.com
TRANSCOM France KINNEVIK Holding AB
www.transcom.com
TCEM (SIEGE)LARSLAP AB
www.tcem.fr
Thermo Fisher Scientific p/a Perbio Science France SAS PERBIO SCIENCE AB
www.perbio.com
TELEPERFORMANCE FRANCERINGMUREN AB
www.teleperformance.fr
THORN AIRFIELD LIGHTING FRANCESAFEGATE INTERNATIONAL AB
www.ThornAirfieldLighting.com
TVA ConseilSSM
-
TELECA FRANCE HOLDINGTELECA AB
-
TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER FRANCETELIASONERA AB
www.teliasoneraic.com
TELIGENTTELIGENT AB
-
THULE FRANCETHULE SWEDEN AB
www.thule.com
TIETO FRANCE SARLTIETOENATOR
www.tietoenator.com
TIETOENATOR AXIOME TECHNOLOGIESTIETOENATOR
www.tietoenator.com
TOUR & ANDERSSON SATOUR & ANDERSSON AB
www.tourandersson.com
TRADEDOUBLERTRADEDOUBLER AB
-
TRELLEBORG HOLDING FRANCETRELLEBORG AB
-
TRELLEBORG FORSHEDA FRANCETRELLEBORG FORSHEDA SWEDEN AB
www.trelleborg.com
TRIOPLANEX FRANCE SATRIOPLAST INDUSTRIER AB
www.trioplanex.com
TRIOPLAST SMSTRIOPLAST INDUSTRIER AB
www.trioplast.nu
TURNILSTURNILS AB
www.turnils.com
TETRA PAK FRANCETETRA PAK
www.tetrapak.fr

Premiummedlemmar


Alfa_Laval Atlas-Copco-Blue bb_POS_LOGO_CMYK_BLUE_png  Volvo ny logga okt 2014electrolux. ERI_UF_1cs_specsftpa Handelsbanken IKEA mercuriurval SCA_logoscania Securitas.Final.20.02.08LOGO-SKF soc  Kinnarps (150x50)       saab_rgb_large  group-volvo