Det går fortfarande att beställa Årsboken 2012/2013. Om du är intresserad,  Klicka här eller kontakta oss på  +33 (0) 1 44 43 05 15 eller info@ccsf.fr

Varje medlem i Svenska Handelskammaren i Frankrike får ett exemplar av årsboken. Årsboken kan även beställas av alla som vill ha information om den svenska och franska marknaden.

Sök efter adressen till ett företag, en organisation eller en blivande handelspartner eller efter namnet på den person Du ska kontakta. Få uppgifter om statistik beträffande en fransk eller svensk bransch? Förbereda en affärsresa med hjälp av praktiska upplysningar? I alla dessa avseenden är årsboken ett tillförlitligt “uppslagsverk”. Den fransk-svenska årsboken ges ut vartannat år i samarbete med Franska Handelskammaren i Sverige.

För de svenska företag som önskar etablera sig i Frankrike gäller detsamma som för de företag som redan finns på plats. Årsboken är en komplett adressbok och handbok som innehåller alla de upplysningar de behöver för att utvecklas kommersiellt. Likaså kan de franska företag som arbetar med Sverige och önskar knyta nya affärsförbindelser med svenska företag här hitta en detaljerad beskrivning av landet, värdefull information om den svenska marknaden och ett stort antal adresser.

I Årsboken hittar Du:

En detaljerad lista över alla medlemmar i Svenska Handelskammaren i Frankrike
En detlajerad lista över alla medlemmar i Franska Handelskammaren i Sverige

En alfabetisk lista över alla svenska företag i Frankrike och alla franska företag i Sverige

Detaljerade “porträtt” av Frankrike och Sverige av idag: karta, upplysningar och allmän information, geografi och naturtillgångar, regering, förvaltningsorganisation, rättsväsende, utrikespolitik, ekonomi, arbetsmarknad och arbetsvillkor, socialförsäkringssystem och levnadsstandard, press och media, utbildning och forskning, företagsetablering…

Alla viktiga adresser i Frankrike och i Sverige: svenska och franska institutioner och organisationer, de viktigaste mässarrangörerna, regering och departement, officiella förmedlingar och organisationer, handelskammare, fackföreningar, branschorganisationer, banker etc.

Information gällande fransk-svensk handel och handelsutbytet länderna emellan.

 

Premiummedlemmar