Fédération des Chambres de Commerce en Suède
(Svenska Handelskammarförbundet)
www.cci.se

ICC Sweden – International Chamber of Commerce
Tél.: +46 (0)8 440 89 20
www.icc.se

Handelskammaren Värmland
www.handelskammarenvarmland.se

Handelskammaren Mälardalen
www.handelskammarenmalardalen.se

Handelskammaren i Uppsala Län
www.uppsala.chamber.se

Jönköpings läns Handelskammare
www.jn.cci.se

Mellansvenska Handelskammren för Gävleborgs och Dalarnas län
www.mhk.cci.se

Mittsveriges industri-och Handelskammare
www.midchamber.se

Norrbottens Handelskammare
www.north.cci.se

Stockholms Handelskammare
www.chamber.se

Sydsvenska Industri-och Handelskammaren
www.handelskammaren.com

Västerbottens Handelskammare
www.ac.cci.se

Västsvenska Industri och Handelskammaren
www.handelskammaren.net

Östsvenska Handelskammaren
www.east.cci.se

Premiummedlemmar