Svenska Handelskammaren bildades 1915 och har som målsättning att främja och utveckla de svensk-franska affärsförbindelserna.

Styrelsen utgörs av 23 ledande företrädare för det svensk-franska näringslivet, som är engagerade i verksamheten och tillsammans med medlemmarna aktivt verkar för Handelskammarens målsättning.

Att konkret verka för utvecklingen av de svensk-franska affärskontakterna och en ökad förståelse av det svensk-franska affärsklimatet utgör genomgående prioriterade uppgifter.

Stora koncerner, mindre och medelstora företag och startups erbjuds ett rikt kontaktnät, ett forum för professionellt erfarenhetsutbyte, och en värdefull möjlighet till utveckling av kundrelationer via Handelskammarens många aktiviteter.

Medlemmarna ges vidare en privilegierad tillgång till ett betydande nätverk av internationella företagsledare och beslutsfattare via den sammanslutning som etablerats med övriga utländska handelskammare i Frankrike.

Inom ramen för UD:s näringslivsfrämjande verkar Handelskammaren också för att stärka Sverigebilden i Frankrike, i nära samarbete med Svenska Ambassaden, Business Sweden, Svenska Institutet och övriga svenska institutioner i Paris.

Handelskammaren organiserar regelbundet affärsluncher, frukostkonferenser, debattstunder kring aktuella ekonomiska, juridiska eller arbetsrättsliga frågor, studiebesök och specifika projektgruppsamarbeten. Se vår agenda.

I december månad organiseras en stor svensk-fransk näringslivsträff med utdelning av årets företagspris Prix d’Excellence”, framträdande av prominenta svenska artister och Luciafirande. Detta exceptionella årliga evenemang erbjuder företagen en unik möjlighet att utveckla och stärka viktiga affärskontakter med kunder, samarbetspartners och politiska beslutsfattare. Evenemanget äger rum i vackra prestigefulla lokaler som Musée d’Orsay, Paris Operan, Palais de la Découverte, Franska Börshuset och Versailles.

Viktig informationsspridning sker genom utgivningen av Handelskammarens nyhetsbrev, som belyser aktuella ekonomiska och affärsrelaterade svensk-franska frågor. Nyhetsbrev skickas ut via email till våra medlemmar varje månad, samt sprids i våra nätverk online.

Handelskammarens hemsida www.ccsf.fr är en välbesökt informationskälla med 6 500 besökare per månad i genomsnitt.

2005 öppnade Svenska Handelskammaren i Frankrike en filial i Lyon och 2007 öppnades ytterligare en filial i södra Frankrike med säte i Nice.

Våren 2007 grundades även Young Professionals (YP), som samlar unga yrkesverksamma svenskar och fransmän mellan 25 och 35 år.

I oktober 2007 flyttade Handelskammaren till nya lokaler och etablerade ett svenskt affärscentrum i centrala Paris. Svenska företag fick därmed en ny plattform för etablering, marknadsföring, information och kontaktutveckling. Professionella mötes- och konferensmöjligheter erbjuds, liksom nya affärstjänster och möjligheten till domiciliering av svenska företag, framförallt i samband med nyetableringar.

Premiummedlemmar