STIPENDIER till kurser i franskt affärsspråk och intern/traineeplatser på Svenska Handelskammaren i Frankrike och Business Sweden

 

Stiftelsen för Svensk-Franska språkfonden bildades genom ett regeringsbeslut 1979 i syfte att öka handelsutbytet mellan Sverige och Frankrike.

I syfte att främja handeln mellan Sverige och Frankrike skall stiftelsen ge sådana anställda i svenska företag och organisationer, som är sysselsatta av export, import eller annan på Frankrike inriktad kommersiell verksamhet möjlighet att fördjupa sina kunskaper i franska språket och affärskulturen samt öka sin kännedom om Frankrike.

Behovet av ökade kunskaper i franskt affärsspråk och fransk affärskultur är väsentligt för att bättre kunna tillvarata den stora potentialen och lyckas i affärerna med fransmännen.

Fonden administreras av Business Sweden i samarbete med Svenska Handelskammaren i Frankrike, och under överinseende av en särskild nämnd med representanter från staten och näringslivet. Nämndens ledamöter utses av regeringen, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Frankrikes Ambassad och Business Sweden.

 

För att läsa mer om fonden och stipendierna som delas ut årligen, vänligen besök nedanstående hemsida

Svensk- Franska Språkfondens hemsida

 

Premiummedlemmar