Tuesday, July 8th, 2014


Lansering av “Barometer CCSF – FORCE PLUS “

Svenska Handelskammaren i Frankrike lanserar en företagsbarometer i samarbete med FORCE PLUS. Undersökningen baseras på enkätsvar av svenska företag i Frankrike. Barometern kommer presentera den ekonomiska situationen för svenska företag i Frankrike kvartalsvis. En första enkät kommer att genomföras inom kort.

Premiummedlemmar