Tuesday, November 18th, 2014


En barometerstudie som fokuserar på svensk företagsverksamhet i Frankrike har tagits fram av CCSF i samarbete med företaget FORCE PLUS. FORCE PLUS hjälper företag att utveckla deras B2B marknad och tillhandahåller en rad olika affärslösningar såsom ekonomisk information, säljträning, osv.

Barometern har framställts för att snabbt kunna skilja på brancher och geografiska platser när det kommer till olika arbetssektorer. Den första utgåvan av barometern gäller för 2a kvartalet av år 2014. Här konstateras att svensk företagsverksamhet  i Frankrike i stort sett ökar stadigt. Klicka här för att se studien.

 

barometre

Premiummedlemmar