Wednesday, June 18th, 2014


Rapporten om utlänska investeringar och jobbskapande i Frankrike

Franska myndigheten för internationella investeringar (AFFI) presenterar sin rapport för år 2013.

Annual Report 2013: Job-creating foreign investment in France

För att läsa mer om Sverige, gå till sidan 110.

Premiummedlemmar