Wednesday, March 18th, 2015


En ny rapport om den franska ekonomins internationalisering har publicerats av Business France

I ett pressmeddelande (18/3-15) från Frankrikes Ambassad i Sverige kan man läsa att svenska investeringar i Frankrike ökade markant förra året. Under 2014 fattades 30 nya etablerings- eller utvecklingsbeslut, vilket motsvarar en ökning med mer än 40 procent i förhållande till 2013. Drygt 500 dotterbolag till svenska företag är etablerade i Frankrike, där de sysselsätter fler än 100 000 personer.

”Det är en fantastisk nyhet som bekräftar trenden från 2013. Resultatet visar att Frankrike fortsätter att vara attraktivt för svenska företag. Bland de största företagen har det sedan länge funnits ett förtroende för Frankrike som investeringsland, och nu börjar alltfler företag av mindre storlek att investera i Frankrike. Utvecklingen visar på en dynamik hos svenska företag: en tredjedel av de 30 investeringsbesluten handlar om etablering av dotterbolag till svenska företag som hittills inte har haft verksamhet i Frankrike”, säger Gilles Debuire, direktör för Business France i Sverige.

Uppgifterna kommer från en rapport om den franska ekonomins internationalisering som publicerades den 16 mars 2015. Här sammanfattas samtliga utländska investeringar i Frankrike under 2014. De utländska investeringsbesluten analyseras också med avseende på deras betydelse för fransk ekonomi. 

Klicka här för att läsa pressmeddelandet från franska Ambassaden i Sverige (på svenska).

Klicka här för att läsa rapporten (på franska). Bilagan om Sverige finns på sidorna 156 – 158.

rapport BF

Premiummedlemmar