Monday, March 20th, 2017


Stiftelsen Svensk-Franska Språkfonden bildades genom regeringsbeslut 1979 och är ett samarbete mellan stat och näringsliv med syfte att främja handeln mellan Sverige och Frankrike och erbjuder varje år unika stipendier för att fördjupa kunskaperna i det franska språket med inriktning på affärsfranska och den franska affärskulturen samt för att öka kännedomen om Frankrike. Inom ramen för Stiftelsens stipendieprogram och målsättning att bidra till framgång i de svensk-franska affärerna erbjuds nu en ettårig traineeplats på Svenska Handelskammaren i Frankrike. Intresserad? Läs mer här.

Premiummedlemmar