STIPENDIER till kurser i franskt affärsspråk och fransk affärskultur

Målsättning och Förvaltning
Stiftelsen Svensk-Franska Språkfonden bildades genom regeringsbeslut 1979 och är ett samarbete mellan stat och näringsliv med syfte att främja handeln mellan Sverige och Frankrike.

Exportrådet förvaltar Stiftelsen under överinseende av en särskild nämnd bestående av representanter från såväl stat som näringsliv och industri. Nämndens ledamöter utses av regeringen, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Franska Ambassaden och Exportrådet.

Stiftelsens medel har investerats av svenska staten och svensk industri. Avkastningen används för stipendieutdelning.

Stiftelsens verksamhet
Handeln mellan Sverige och Frankrike och de svenska etableringarna i Frankrike ökar. Behovet av ökade kunskaper i franskt affärsspråk och fransk affärskultur är väsentligt för att bättre kunna tillvarata den stora potentialen och lyckas i affärerna med fransmännen.

I syfte att bidra till en större framgång i de svensk-franska affärerna erbjuder Stiftelsen Svensk-Franska Språkfonden ett unikt stipendieprogram med fördjupningskurser i franskt affärsspråk och fransk affärskultur. Genom intensiv praktisk träning i fransk affärskommunikation, management, argumentations- och förhandlingsteknik skapas förutsättningar att bättre kunna överbrygga de svårigheter som uppstår på grund av skillnaderna i kommunikation, kultur och mentalitet, och därmed nå ökad framgång i samarbetet.

Stipendieprogrammet riktar sig till beslutsfattare inom svenskt näringsliv och svensk industri som aktivt arbetar eller kommer att arbeta med affärer i eller med Frankrike. Deltagarna utgörs typiskt av VD, marknadschef, export- eller importansvarig. Goda förkunskaper och vana att tala franska språket krävs.

En och två veckors specialprogram erbjuds de beslutsfattare som besitter mycket goda förkunskaper i franska språket och redan har betydande erfarenhet av att arbeta med fransmännen. Ett antal tvåveckors-stipendier med intensivstudier i affärsfranska riktar sig till dem som besitter goda förkunskaper men är mindre vana att tala franska språket.

I kursgenomförandet har Stiftelsen ett väletablerat samarbete med bland annat den franska elithögskolan Ecole Supérieur de Commerce de Paris (“ESCP”), företaget Leaders & Winners i Paris, samt IS Aix-en Provence .

Fonden utdelar årligen 30-40 stipendier till anställda inom svensk-franska import- och exportföretag. Stipendierna finansierar undervisnings- och kursdeltagandet. Företagen betalar resa, uppehälle och tid för deltagande representanter.

Stipendieansökan
Är Du intresserad att av ytterligare information och att söka ett stipendium, kontakta Marie Eck, Stiftelsen Svensk-Franska Språkfonden.
E-mail: marie.eck@swedishtrade.se
Telefon + 46 (0) 8 588 66060,

Information om kurser och ansökningsformulär finns också på http://www.swedishtrade.se/sprakfonden

Premiummedlemmar