Monday, September 5th, 2016


Lägg in din beställning av boken här.

Ladda ner beställningsformuläret via denna länk

Bläddra i boken.

Tveka inte att hör av dig om du har några frågor : info@ccsf.fr / 01 44 43 05 15

“Ett sekel med svenska företag i Frankrike”

I början av 1900-talet blev Frankrike ett av de första länderna i världen för de blivande svenska multinationella företagens utlandsetableringar. Och 1915, mitt under brinnande första världskrig, bildades Svenska Handelskammaren i Frankrike för att stödja svenskt näringsliv och den svensk-franska handelsutvecklingen.

Följ den rika historien om de svenska företagen och Handelskammaren i Frankrike under mer än hundra år!

Det är en spännande resa genom olika tidevarv mot bakgrund av ekonomisk-politiska omvärldsförändringar och den tekniska utvecklingen.

En mångfald av illustrationer och berättelser belyser en värld i konstant förändring och vittnar om företagens kraft och betydelsen av aktörer som Alfred Nobel, Ivar Kreuger, Raoul Nordling m.fl.

“Ett sekel med svenska företag i Frankrike” inbjuder till reflektion om framtiden utifrån ett franskt, svenskt, europeiskt och globalt perspektiv.

Här skapas visioner med historien som perspektiv samt förmedlas tankar från experter om framtida möjligheter och utmaningar.

Premiummedlemmar